Co to jest spread?

Co to jest spread?
Jak liczy się spread?
Czy spread jest zawsze taki sam?

Co to jest spread?

Spread na rynkach finansowych to różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid) danego aktywa. Innymi słowy, jest to koszt transakcji. Oczywiście, im niższy spread, tym lepiej dla osoby, która wymienia walutę. Spread można także interpretować jako minimalną odległość, jaką musi pokonać rynek, abyśmy zaczęli generować zyski. 

Jak się liczy spread?

Obliczanie spreadu jest bardzo łatwe i przydatne przy wymianie walut, a także grze na rynku. Aby go obliczyć, należy odjąć cenę sprzedaży od ceny kupna, zachowując wszystkie liczby po przecinku. Spread liczy się od czwartej liczby po przecinku, która odpowiada pipsowi. 

Na przykład, jeśli kurs funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego odbywa się z ceną ask 1.3091 i ceną bid 1.3089, wówczas spread będzie równy cenie ask minus cena bid. W tym przypadku 0.0002, co daje spread równy 2 pipsom. 

Dlatego otwierając pozycję GBPUSD na giełdzie, zawsze na początku widzimy stratę. Dzieje się tak, ponieważ rynek musi poruszyć się o co najmniej 2 pipsy, abyśmy zaczęli generować zysk. 

Czy spread jest zawsze taki sam?

Mogłoby się wydawać, że spread zawsze jest taki sam, jednak wcale tak nie jest. Na spread wpływa wiele czynników, między innymi pora dnia, zbliżające się wiadomości z kraju danej waluty, egzotyczność par walutowych czy stabilność notowań. 

Dodatkowo spread ustalany jest przez brokera, dlatego na takiej samej parze walutowej, możemy zauważyć inny spread, w zależności od brokera, u którego gramy. 

Czy jak giełda się otwiera/zamyka, to spread się zmienia?

Ważnym czynnikiem, który także wpływa na wielkość spreadu, jest moment otwarcia i zamknięcia się rynku. W takich wypadkach spread bardzo często się rozjeżdża i czasami jest dwukrotnie większy niż zwykle. Warto mieć to na uwadze, grając o wczesnych lub późnych porach.   

Podziel się ze znajomymi...