Czym jest wskaźnik PPI?

Jak interpretować wskaźnik PPI?

Wskaźnik PPI, czyli wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index), jest to jeden z najważniejszych wskaźników inflacji. Pokazuje on jaki poziom cen dóbr ustalają producenci na kolejnych etapach procesów wytwarzania dóbr produkcyjnych.

Po raz pierwszy wskaźnik ten został użyty w USA w 1890 r. Jest to najstarszy tego typu wskaźnik używany do tej pory na świecie. W Stanach Zjednoczonych wyliczany jest przez Departament Pracy.

W Polsce wskaźnik PPI jest również stosowany. Jego wyliczaniem i publikacją zajmuje się GUS (Główny Urząd Statystyczny) i odnosi się on do produkcji sprzedanej przemysłu. Konkretnie do zmian cen bazowych w 4 sektorach:

  • Górnictwie i wydobywaniu;
  • Przetwórstwie przemysłowym;
  • Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę;
  • Dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji.   

W Polsce, według danych opublikowanych na stronie GUS w dniu 20.10.2022 r., ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2022 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2022 r. o 0,2%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku- o 24,6%.

Jak wyliczany jest wskaźnik PPI? 

Wymaga on dokładnej analizy cen reprezentatywnej grupy produktów i usług. Brane są tu pod uwagę nie tylko ceny sprzedawanych dóbr, lecz również ceny bazowa oraz stawki producenta.

Ogólny wzór na obliczanie inflacji cen producenckich wygląda następująco:

Poziom inflacji cen produkcyjnych (wyrażony w proc.) = [(PPI z danego roku – PPI z poprzedniego roku)] * 100

Jak interpretować wskaźnik PPI?

Jest on równie istotnym narzędziem pomiaru co wskaźnik CPI, choć powszechnie uznaje się go za mniej istotny niż CPI. Warto jednak wiedzieć, że zmiana wartości PPI może być zwiastunem zmiany CPI. Gdy wskaźnik PPI rośnie, możemy spodziewać się wzrostu cen detalicznych i odwrotnie. Oba wskaźniki mogą na siebie wpływać, lecz nie ma między nimi ścisłej zależności.

Wzrost lub spadek cen detalicznych oznacza wzrost, lub spadek inflacji. To z kolei wpływa na podniesienie lub obniżenie stóp procentowych przez NBP (Narodowy Bank Polski). Wzrost stóp procentowych może przełożyć się na umocnienie naszej waluty.

Wskaźnik cen PPI a inwestowanie

Do umiejętnego inwestowania potrzeba nie tylko wiedzy, ale ważna jest także obserwacja rynku czy analiza różnych wskaźników mikro i makroekonomicznych.

Regularne sprawdzanie danych dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie powinno być oczywistością dla inwestora. Tego typu informacje mają ogromny wpływ na kursy poszczególnych walut (handel Forex), notowania spółek na giełdach, oraz surowce.

Dane, które warto także obserwować to między innymi poziom inflacji, raport NFP (Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA), raport ADP, stopa bezrobocia na rynku polskim, jak i amerykańskim, gdyż rynek amerykański wywiera kluczowy wpływ na światowy system rynków finansowych.

Podziel się ze znajomymi...